5. Czy jesteś zainteresowany rozwiązaniem tego problemu za pomocy wspomagającego środka?